„ISKRY NIEPODLEGŁEJ” W GMINIE TERESPOL!

Wójt Gminy Terespol serdecznie zaprasza w dniach 13-15 marca 2024 r. do udziału
w niezwykłym wydarzeniu historycznym jakim są „Iskry Niepodległej”.

Iskry Niepodległej to 20 minutowy nowoczesny spektakl edukacyjny umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych są prezentowane fakty i postacie tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. To historie wybitnych Polek i Polaków, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału na działanie.

Multimedialna  naczepa ekspozycyjna  zaparkuje na placu przed Urzędem Gminy w Kobylanach.

Spektakl będzie można obejrzeć w dniach:

13 marca 2024 r.        od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

14 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

15 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 12.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 13.00 do 15.00        osoby indywidualne *

*Dla osób indywidualnych seanse odbywają się co pół godziny, maksymalna liczba osób podczas seansu - 20.

Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

W trakcie wydarzenia „Iskry Niepodległej”, serdecznie zapraszamy na bezpłatne kino historyczne VR w ramach Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”, które znajdować się będzie na parterze budynku Urzędu Gminy Terespol. Zakładając specjalne gogle i słuchawki widzowie będą mieli okazję do spotkania z ciekawymi postaciami z polskiej historii.

Zapraszamy na bezpłatne seanse!

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 11 oraz 83 411 20 51.

Zapraszamy do dołączenia w wydarzeniu: https://fb.me/e/2SzR4fMcn

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

w dniach

od 12.02.2024r.godz.8.00 do 01.03.2024r.godz.15.00

-składanie w szkole,

podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

-od 04.03.2024r.-21.03.2024r.

-prace Komisji Rekrutacyjnej

-22.03.2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

-od 22.03.2024r.godz.10 do 26 03.2024r.

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Nabór uzupełniający

20.05.2024r godz.8.00 do 29.05.2024r. godz.15.00

Dokumenty dostępne do pobrania w sali nr1 od 12.02.2024 r.

Ślubowanie Klasy Pierwszej oraz Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

W piątek 13 października w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach odbył się wyjątkowy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto szkoły połączono także z uroczystością ślubowania klasy pierwszej
Pierwszaki zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Zapewniali także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała po Dyrektora Mariola Borodziuk. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki od Wójta Gminy Terespol oraz upominki.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Rekrutacja do klasy I

W dniach

od 12.02.2024r.godz.8.00 do 01.03.2024r.godz.15.00

-składanie w szkole,

podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I

-od 04.03.2024r.-21.03.2024r.

-prace Komisji Rekrutacyjnej

-22.03.2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

-od 22.03.2024r.godz.10 do 26 03.2024r.potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   Nabór uzupełniający

20.05.2024r godz.8.00 do 29.05.2024r. godz.15.00

Dokumenty dostępne do pobrania w sali nr1 od 12.02.2024 r.

W dniach od 17 do 20 kwietnia 2023r. uczniowie wszystkich klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach kolejny raz włączyli się w akcję sprzątania świata pod hasłem „Czysta gmina w Twoich rękach”.

21 kwietnia włączyliśmy się też  w przedsięwzięcie #SprzątamyDlaPolski, które ma zasięg ogólnopolski. Akcja polegała  na sprzątaniu porzuconych odpadów na publicznych terenach zielonych. Jej celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Dzieci pod opieką wychowawców, sprzątały teren wokół szkoły, aleję grabową i kasztanową oraz drogę na Mokrany Stare. Wyruszając na akcję otrzymały  rękawiczki  i worki na śmieci. Do worków wrzucaliśmy  szkło, metale, papier, folię …

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów i nauczycieli były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

Podsumowaniem tych działań  był apel z okazji Dnia Ziemi przygotowany przez uczniów z klasy II pod kierunkiem pani Agaty Zajko. Na apelu wręczone zostały również nagrody za konkurs ekologiczny. Naszą szkołę w tym dniu odwiedziła również Pani Elwira Zielińska – pracownik Urzędu Gminy, która jest odpowiedzialna za ochronę środowiska w naszej gminie oraz prezes spółki Eko-Bug Marek Cydejko, którzy  jeszcze raz przybliżyli nam wiadomości na temat ochrony środowiska i segregacji surowców wtórnych. Na koniec wszyscy uczestniczyliśmy w happeningu  po okolicy, niosąc transparenty propagujące ekologiczny styl życia i skandując proekologiczne hasła.

Choć dzień sprzątania minął, to powinniśmy zawsze pamiętać, że „Porządek, który panuje we wszechświecie, wymaga szacunku. Człowiek obdarzony możliwością wolnego wyboru jest głęboko odpowiedzialny za zachowanie tego porządku, również dla dobra przyszłych pokoleń” – Jan Paweł II.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<