Drodzy  Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Realizując zdalne nauczanie korzystajcie z zasobów portali i stron internetowych: edpodręczniki.pl, www .gov.pl,  cke.gov.pl, stron OKE, www.gwo.pl ,  BukvaEduPL, rus4chld.pushkininstitute.ru , materiałów edukacyjnych radia, telewizji,  nauczycieli.

Informacje przekazujcie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie czy też poprzez kontakt z wychowawcą.

Pamiętajcie przy tym o higienie pracy ( 45 min. wysiłku umysłowego następnie odpoczynek) oraz o bezpieczeństwie w sieci.

Drodzy Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 16 marca 2020r. zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 25.03.2020r.

W dniach 12 i 13 marca odbywały się zajęcia opiekuńcze , od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły pozostając w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uczniowie w tym czasie będą otrzymywali od nauczycieli materiały edukacyjne do samodzielnej pracy (poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny).

W tym okresie pamiętajmy o bezpieczeństwie, pozostańmy w domu, unikajmy skupisk ludzi, dbajmy o higienę.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie i stronach internetowych Urzędu Gminy Terespol.

30 września 2019 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Na początku spotkali się w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim z panią Magdaleną Żychowską,  przedstawicielem Lubelskich Parków Krajobrazowych, która zrobiła dzieciom  prelekcję na temat Fauny tego Parku. Pokazała eksponaty zwierząt  jakie występują na tym obszarze oraz  bardzo ciekawie opowiedziała o ich życiu w ekosystemie. Następnie wszyscy udaliśmy się na zajęcia terenowe, których tematem było poznanie różnych  typów lasów w oparciu o ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną  „Nadbużańskie Łęgi”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Rozpoznawali gatunki drzew, obserwowali rośliny i zwierzęta występujące w Parku, a także szukali  i oglądali pod lupą  ciekawe eksponaty. Zajęcia uatrakcyjniła także gra trenowa. Uwieńczeniem wycieczki było ognisko integracyjne i nagrody.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Zapraszamy do pobierania gazetki szkolnej

pdf.png GAZETKA SZKOLNA

20 listopada 2019 roku wspólnie z UNICEF  nasza szkoła brała aktywny udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym właśnie roku przypada wyjątkowa 30  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem z dziećmi, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu , w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa są nie respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wychowawcy na godzinie wychowawczej , a w klasach I-III w ramach edukacji społecznej  przybliżyli uczniom  tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat ich praw oraz możliwości  ich realizacji w poszczególnych  krajach, a także w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Uczniowie byli zdziwieni, że są na  świecie  miejsca, gdzie dzieci nie mają swojego imienia i nazwiska, nie mogą się uczyć, nie mają prawa do zabawy….od dzisiaj wszyscy będziemy bardziej doceniać miejsce, w którym żyjemy, pamiętając o tym, że tutaj dzieci mają pełne prawa i są osoby, które stoją na straży ich przestrzegania .Uczniowie wykonywali też piękne plakaty, które wyeksponowano na korytarzu. Każdy z uczniów mógł też zapoznać się z cytatami Janusza Korczaka- pedagoga, wychowawcy, prekursora praw dziecka. Wszystkie prawa zostały również wyeksponowane  na  gazetce. W ramach tego dnia wszyscy przyszli ubrani na niebiesko ,a uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agaty Zajko przygotowali  montaż słowno- muzyczny. Na koniec z balonami  przemaszerowaliśmy po najbliższej okolicy jednocząc się z wszystkimi dziećmi na świecie.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<