30 września 2019 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Na początku spotkali się w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim z panią Magdaleną Żychowską,  przedstawicielem Lubelskich Parków Krajobrazowych, która zrobiła dzieciom  prelekcję na temat Fauny tego Parku. Pokazała eksponaty zwierząt  jakie występują na tym obszarze oraz  bardzo ciekawie opowiedziała o ich życiu w ekosystemie. Następnie wszyscy udaliśmy się na zajęcia terenowe, których tematem było poznanie różnych  typów lasów w oparciu o ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną  „Nadbużańskie Łęgi”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Rozpoznawali gatunki drzew, obserwowali rośliny i zwierzęta występujące w Parku, a także szukali  i oglądali pod lupą  ciekawe eksponaty. Zajęcia uatrakcyjniła także gra trenowa. Uwieńczeniem wycieczki było ognisko integracyjne i nagrody.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

20 listopada 2019 roku wspólnie z UNICEF  nasza szkoła brała aktywny udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym właśnie roku przypada wyjątkowa 30  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem z dziećmi, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu , w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa są nie respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wychowawcy na godzinie wychowawczej , a w klasach I-III w ramach edukacji społecznej  przybliżyli uczniom  tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat ich praw oraz możliwości  ich realizacji w poszczególnych  krajach, a także w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Uczniowie byli zdziwieni, że są na  świecie  miejsca, gdzie dzieci nie mają swojego imienia i nazwiska, nie mogą się uczyć, nie mają prawa do zabawy….od dzisiaj wszyscy będziemy bardziej doceniać miejsce, w którym żyjemy, pamiętając o tym, że tutaj dzieci mają pełne prawa i są osoby, które stoją na straży ich przestrzegania .Uczniowie wykonywali też piękne plakaty, które wyeksponowano na korytarzu. Każdy z uczniów mógł też zapoznać się z cytatami Janusza Korczaka- pedagoga, wychowawcy, prekursora praw dziecka. Wszystkie prawa zostały również wyeksponowane  na  gazetce. W ramach tego dnia wszyscy przyszli ubrani na niebiesko ,a uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agaty Zajko przygotowali  montaż słowno- muzyczny. Na koniec z balonami  przemaszerowaliśmy po najbliższej okolicy jednocząc się z wszystkimi dziećmi na świecie.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt uczniowie klasy trzeciej przygotowali ciekawy i bardzo pouczający apel. Głównym celem było uwrażliwienie dzieci na los wszystkich  zwierząt, rozwijanie postaw szacunku dla zwierząt, oraz zmotywowanie do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt w schroniskach. Na koniec uczniowie ogłosili zbiórkę karmy, kocy i  drobnych pieniędzy na rzecz psów ze schroniska „AZYL” w Białej Podlaskiej.

Akcja   „PSUBRATY” trwała do końca października.

Zebraliśmy 44kg karmy, 3 koce, 2 ręczniki oraz 534 zł za które zakupiona została karma.  Wszystkie dary przekazane zostały potrzebującym pieskom.

Nad całością akcji czuwała pani Beata Kołodziejczyk i klasa III.

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?

 

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Z okazji Święta Pluszowego Misia Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystość w naszej szkole. Każde dziecko przyniosło swojego misia-pluszaka. Zabawka ta towarzyszy dzieciom wiele lat, to nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś” bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Przedstawiciele SU, postanowili przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się z misiem. Na początek wykonano  gazetkę, gdzie przedstawiona została historia pluszowego misia. W klasach młodszych były czytane fragmenty książek, w których bohaterami były misie, dzieci śpiewały piosenki, wykonywały prace plastyczne oraz wzięły udział w quizie. Aby wspomóc dzieci objęte opieką GOPS zorganizowano także zbiórkę zabawek.

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach odbyła się 25 października 2019 roku. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.

Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne do których przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie 15 uczniów w niezwykle podniosłej atmosferze złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.     Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia złożone im przez zastępcę Wójta Gminy Terespol pana Bogdana Daniluka, panią Dyrektor Mariolę Borodziuk oraz rodzica – panią Katarzynę Siluk, którzy  podziękowali  dzieciom za występ, życzyli  im sukcesów małych i wielkich na miarę ich możliwości, wyrazili również nadzieję, aby szkoła była dla nich nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe przyjaźnie.

Na  zakończenie  nowi uczniowie zostali  obdarowani  prezentami. Darczyńcami byli: uczniowie klasy II i III, rodzice oraz Gmina Terespol.

Po ceremonii pasowania był czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

                                                                                         Małgorzata Maleńczuk

                                                                       wychowawczyni klasy pierwszej