Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (UE) 216/679 (RODO) informuję, iż:

  1.  Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz małoletniego dziecka/małoletnich dzieci-uczniów szkoły jest Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza z siedzibą w Neplach ul. Parkowa 22; 21-550 Terespol;
  2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w szkole podstawowej możliwy jest pod numerem telefonu 83 375 18 31 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3.  Dane osobowe Pani/Pana i małoletniego ucznia/małoletnich uczniów przetwarzane będą w celu usprawnienie procesu nauki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i dydaktycznych w szkole art.6 ust 1 lit c i art. 9 ust9 lit g rozporządzenia ogólnego RODO, ustawy prawo oświatowe, rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawcze i opiekuńcze oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4.  Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w jednolitym rzeczowym okresie akt zatwierdzonych przez państwowe archiwum w Lublinie, to jest okres 5 lat;
  5.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.18 RODO oraz wniesienia skargi do GI RODO na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych; wniesienie żądania usunięcia danych osobowych uniemożliwia realizację praw i uprawnień oraz obowiązku szkolnego ucznia;
  6.  Przetwarzane dane osobowe udostępniane są tylko w ramach prowadzonych postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa;
  7.  Podczas przetwarzania danych osobowy w celach, o których mowa w pkt 3, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

 Dyrektor

/images/photoalbum/album_411/sam_3844_t2.jpgW czwartek 1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach obchodzono Gminny Dzień Dziecka. Święto rozpoczęło się częścią artystyczną, a w niej przedstawienie „Rzepka” według wiersza Juliana Tuwima. Ku zdziwieniu wszystkich, aktorami okazały się nie dzieci, ale nauczyciele i rodzice, a każdy z nich w wyjątkowym, dostosowanym do roli przebraniu. Zanim udało się wyrwać dorodną rzepkę, było dużo dobrej zabawy i mnóstwo śmiechu. Na koniec były popisy wokalne dzieci przygotowane w różnych językach. W kolejnej części uroczystości odbyło się wręczanie nagród laureatom konkursów. Za konkurs pod hasłem „25 lat Gminy Terespol” nagrody za trzy najlepsze miejsca wręczył Pan Wójt Gminy Terespol Krzysztof  Iwaniuk. Laureatom w konkursach ekologicznych nagrody wręczała Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest, a w konkursie matematycznym – Pani Dyrektor Mariola Borodziuk. Potem rozpoczęła się prawdziwa impreza, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich wesołe miasteczko, gdzie dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i zamku, basenu z piłeczkami, toru przeszkód, wymagającego dobrej kondycji, a także ujeżdżani byka rodeo. Każde dziecko miało zapewniony mały poczęstunek złożony z hot – doga i butelki napoju. Dla uatrakcyjnienia festynu prowadzone były różne konkursy i konkurencje zapewniające świetną zabawę za sprawą prowadzącego DJ Fantomasza. Świętowanie przy sprzyjającej tego dnia pogodzie trwało do popołudnia. Atrakcje, nagrody i posiłki ufundowała Gmina Terespol, Gminne Centrum Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

<<< FILM >>>