Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach odbyła się 27 października 2022 roku. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.

Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne, do których przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie 5 uczniów w niezwykle podniosłej atmosferze, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków. Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia złożone im przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka, Dyrektor Mariolę Borodziuk, rodzica – Iwonę Maj oraz przewodnicząca Rady Rodziców Katarzynę Siluk.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA ZDJĘĆ