SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW     NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY  OD  DNIA  01.09.2015

W ROKU  SZKOLNYM   2015/2016

 

 

L.p.

Nr programu

w szkolnym zestawie programów nauczania

 

Zajęcia edukacyjne

 

Klasy

 

Numer dopuszczenia

 

Nazwa  programu, autor  i wydawnictwo

1.

1/2015

 

 

 

 

Język  polski

 

 

 

IV-VI

 

 

Brak

 

Język polski

Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4–6

Alicja Krawczuk-Goluch

Operon

 

2.

2/2015

Historia i społeczeństwo

IV- VI

 

Brak

 

Program nauczania historii i społeczeństwa

w szkole podstawowej

Małgorzata Lis

WSiP

 

3.

3 /2015

 

Język  rosyjski

IV- VI

 

 

Brak

 

Program nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej

Kurs dla początkujących

Beata Gawęcka – Ajchel

WSiP

 

 

 

4.

 

 

4 / 2015

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

IV - VI

 

 

Brak

 

 

 

 

 

Program „Matematyka  z plusem”

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO

 

5.

 

952015

 

 

 

 

 

Zajęcia komputerowe

 

 

 

 

IV- VI

 

Brak

 

 

 

 

Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej w kl. IV-VI

Grażyna Koba

Migra

 

6.

 

6/2015

 

 

Plastyka

 

IV-V

 

Brak

 

Program nauczania plastyki w

kl. IV-VI szkoły podstawowej

Beata Mikulik

WSiP

 

7.

 

7/2015

 

Muzyka

 

IV-VI

 

Brak

 

 

Program nauczania muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Krystyna Serwańska

Operon

 

 

8.

 

8/2015

 

 

 

Przyroda

 

 

 

IV- VI

 

 

Brak

 

 

 

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

 

9.

 

9/2015

 

 

Technika

 

IV-V

 

 

Brak

 

 

Program  nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Nowa Era

 

 

10.

 

10/2015

 

Wychowanie fizyczne

 

IV- VI

 

 

Brak

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Magdalena Witkowska – program autorski

 

11.

 

11/2015

 

Języka angielski

 

IV-V

 

Brak

 

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej II etap edukacyjny

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford

 

 

12.

 

 

12/2015

 

 

Język angielski

 

 

I-III

 

 

Brak

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny kl. I- III szkoły podstawowej.

M. Szulc- Kurpaska

Oxford

 

 

13.

 

13/2015

 

Religia

 

IV-V

 

AZ-2-01/10

 

Program nauczania religii w kl. IV-VI Księża Jezuici

WAM

 

 

14.

 

14/ 2015

 

 

 

Religia

 

 

I-III

 

 

AZ-2-01/10

 

Program nauczania religii w

kl. I-III w szkole podstawowej

WAM

 

 

15.

 

 

15/2015

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

III

 

 

Brak

 

 

„Tropiciele”

Program edukacji wczesnoszkolnej

Autorzy: J. Brzózka, K. Harmak,

K. Izbińska

A. Jasiocha, W.Went

 

Wyd. WSiP

 

 

16.

 

16/2015

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

II

 

brak

 

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.I-III „Ćwiczenia z pomysłem”

J.Brzózka, K.Harmak, K.Izbicka, A.Jasiocha, W.Went

WSiP

 

 

 

 

17.

 

 

 

17/2015

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

I

 

 

 

brak

 

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.I-III „Ćwiczenia z pomysłem”

J.Brzózka, K.Harmak, K.Izbicka, A.Jasiocha, W.Went

WSiP

 

 

 

18.

 

 

 

18/2015

 

 

Język rosyjski

 

 

Kl. I - III

 

 

brak

 

 

Program autorski- E. Gójska

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

L.p.

Nr programu

w szkolnym zestawie programów nauczania

 

Zajęcia edukacyjne

 

Klasy

 

Numer dopuszczenia

 

Nazwa  programu, autor  i wydawnictwo

 

1.

 

1/2015

 

 

 

 

 

Oddział

przedszkolny

 

O

 

 

Brak

 

Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”

WSiP

 

 

2.

 

2/2015

 

 

Język angielski

 

 

O

 

 

 

Brak

 

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska

WSiP

 

 

3.

 

3 /2015

 

 

Religia

 

O

 

AZ-0-0-1/10

 

Program „Kochamy dobrego Boga”