ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2024

GALERIA ZDJĘĆ

„ISKRY NIEPODLEGŁEJ” W GMINIE TERESPOL!

Wójt Gminy Terespol serdecznie zaprasza w dniach 13-15 marca 2024 r. do udziału
w niezwykłym wydarzeniu historycznym jakim są „Iskry Niepodległej”.

Iskry Niepodległej to 20 minutowy nowoczesny spektakl edukacyjny umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych są prezentowane fakty i postacie tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. To historie wybitnych Polek i Polaków, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału na działanie.

Multimedialna  naczepa ekspozycyjna  zaparkuje na placu przed Urzędem Gminy w Kobylanach.

Spektakl będzie można obejrzeć w dniach:

13 marca 2024 r.        od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

14 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

15 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 12.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 13.00 do 15.00        osoby indywidualne *

*Dla osób indywidualnych seanse odbywają się co pół godziny, maksymalna liczba osób podczas seansu - 20.

Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

W trakcie wydarzenia „Iskry Niepodległej”, serdecznie zapraszamy na bezpłatne kino historyczne VR w ramach Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”, które znajdować się będzie na parterze budynku Urzędu Gminy Terespol. Zakładając specjalne gogle i słuchawki widzowie będą mieli okazję do spotkania z ciekawymi postaciami z polskiej historii.

Zapraszamy na bezpłatne seanse!

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 11 oraz 83 411 20 51.

Zapraszamy do dołączenia w wydarzeniu: https://fb.me/e/2SzR4fMcn

Rekrutacja do klasy I

W dniach

od 12.02.2024r.godz.8.00 do 01.03.2024r.godz.15.00

-składanie w szkole,

podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I

-od 04.03.2024r.-21.03.2024r.

-prace Komisji Rekrutacyjnej

-22.03.2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

-od 22.03.2024r.godz.10 do 26 03.2024r.potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   Nabór uzupełniający

20.05.2024r godz.8.00 do 29.05.2024r. godz.15.00

Dokumenty dostępne do pobrania w sali nr1 od 12.02.2024 r.

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

w dniach

od 12.02.2024r.godz.8.00 do 01.03.2024r.godz.15.00

-składanie w szkole,

podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

-od 04.03.2024r.-21.03.2024r.

-prace Komisji Rekrutacyjnej

-22.03.2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

-od 22.03.2024r.godz.10 do 26 03.2024r.

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Nabór uzupełniający

20.05.2024r godz.8.00 do 29.05.2024r. godz.15.00

Dokumenty dostępne do pobrania w sali nr1 od 12.02.2024 r.

Ślubowanie Klasy Pierwszej oraz Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

W piątek 13 października w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach odbył się wyjątkowy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto szkoły połączono także z uroczystością ślubowania klasy pierwszej
Pierwszaki zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Zapewniali także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała po Dyrektora Mariola Borodziuk. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki od Wójta Gminy Terespol oraz upominki.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<